Ceník a podmínky

Individuální psychoterapie osobně nebo online
Cena za 50-55 minut
1200 Kč
Individuální psychoterapie osobně nebo online
cena za 80 minut
1500 Kč
Párová terapie
Cena za 50-55 minut
1500 Kč
Párová terapie
cena za 80 minut
2000 Kč

Příspěvek pro VZP pojištěnce

Od 1. 1. 2022 jsem zařazena do programu VZP, kde je možné čerpat příspěvek na mé služby. Klient si žádost o příspěvek vyřizuje sám předem před zahájením psychoterapeutických sezení. Jednotlivá sezení jsou hrazena v plné výši po skončení každého sezení a příspěvek je pojišťouvnou vyplácen zpetně. I přesto, že je možné čepat příspěvek od pojišťovny, mé služby nejsou zdravotnickou službou.

Více informací o příspěvku VZP

Není potřeba žádné doporučení.

Nejsem ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Nevedu žádnou evidenci o svých klientech určenou ke kontrole jiným institucím. Informace z terapií můžou být konzultovány v rámci supervize za účelem zkvalitňování psychoterapeutických a poradenských  služeb za podmínky držení klienta v anonymitě. Cením si společné důvěry a sezení je vázáno mlčenlivostí.